Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vị trí: Trưởng Phòng Kinh doanh (Thu nhập: Từ 15.000.000 - 25.000.000)

► Số Lượng: 02

1. Mô tả khái quát chức trách và nhiệm vụ:

-  Lập kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược Marketing và triển khai kế hoạch, chiến lược để đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số của phòng mình quản lý; chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của phòng.

-  Xây dựng mục tiêu doanh số, chiếm lĩnh thị phần, gia tăng số lượng khách hàng.

-  Xây dựng các kênh bán hàng, tạo hệ thống quản lý khách hàng.

-  Quản lý, điều hành Phòng kinh doanh; báo cáo công việc theo ngày, tháng, quý, ...đến Giám đốc Kinh doanh.

-  Tuyển dụng, đào tạo và quản lý, đánh giá đội ngũ nhân viên trực thuộc quản lý.

-  Thực hiện các công việc và báo cáo theo sự chỉ đạo của Giám Đốc KD.

-  Thực hiện các báo cáo thuyết trình về dự án với tính khả thi, sáng tạo, hấp dẫn và thực hiện thuyết trình trước khách hàng trong các sự kiện để thu hút và thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm của dự án.

-  Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ và trực tiếp đào tào đối với Nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán hàng.

-  Trực tiếp làm việc với khách hàng để giải quyết các vấn đề khó khăn khi TNKD, NVKD đề xuất  khi vượt quá khả năng.

-  Đôn đốc NVKD trong công tác thu tiền tiến độ của khách hàng; Tham gia giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại của khách hàng liên quan.

2. Báo cáo:

-  Báo cáo công việc cho Giám Đốc Kinh doanh

3. Yêu cầu/tiêu chuẩn:

-  Giới tính: Nữ/Nam.

-  Kiến thức: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Kinh tế.

-  Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, giao tiếp tốt.

-  Nhạy bén, nắm bắt tốt và am hiểu tình hình bất động sản trên thị trường, các đối thủ cạnh tranh.

-  Chủ động sáng tạo trong công việc, đưa ra ý tưởng hợp lý, tham mưu cho Giám Đốc kinh doanh về kế hoạch kinh doanh.

-  Có khả năng giải quyết, xử lý tình huống tốt.

-  Có khả năng thuyết trình và trình bày tốt trước đám đông.

------------------------------------------------------

Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh doanh (Thu nhập: Từ 7.000.000 - 10.000.000)

► Số Lượng: 03

1. Mô tả khái quát chức trách và nhiệm vụ:

-  Tìm kiếm, thu thập thông tin về thị trường bất động sản, luật bất động sản.

-  Nắm bắt tất cả các dự án công ty triển khai, sắp và đang mở bán, thu thập thông tin thị trường, quy hoạch, phân tích điểm mạnh điểm yếu của dự án, nguồn lực hiện có để lên phương án và kế hoạch triển khai thực hiện bán hàng đối với nhóm kinh doanh do mình quản lý nhằm đạt mục tiêu, KPIs của nhóm đã được phân giao.

-  Thường xuyên hướng dẫn và đào tạo NVKD trong công tác tìm kiếm, khai thác Khách hàng tiềm năng cũng như kỹ năng Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn, thuyết phục khách hàng.

-  Tổng hợp kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của NV trong nhóm để có nắm bắt cũng như có phương án hỗ trợ NVKD hoặc báo cáo cấp trên đối với những vấn đề vượt quá khả năng của mình để được hỗ trợ nhằm đạt được kế hoạch chung.

-  Theo dõi hợp đồng và tiến độ thanh toán của khách hàng chung của nhóm để đôn đốc và nhắc nhở NV trong công tác nhắc và đôn đốn khách hàng nhằm tránh trường hợp chậm nộp …

-  Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng thân thiết, xây dựng hệ thống khách hàng lớn mạnh nhằm tạo ra giá trị giao dịch bền vững.

-  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của nhóm cho Trưởng phòng kinh doanh theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

-  Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.

-  Trực tiếp tham gia bán hàng.

2. Báo cáo:

-  Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Kinh Doanh

3. Yêu cầu/tiêu chuẩn:

-  Giới tính: Nữ/Nam

-  Kiến thức: tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành.

-  Yêu thích, đam mê kinh doanh; Nhanh nhẹn, sáng tạo, hoạt ngôn, giao tiếp tốt.

-  Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thị trường, dự án.

-  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

-  Có khả năng giải quyết, xử lý tình huống tốt.

-  Phẩm chất đạo đức: trung thực, có trách nhiệm với công việc.

-  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các công cụ tìm kiếm khách hàng trực tuyến.

-  Kinh nghiệm bất động sản từ 01 năm trở lên.

------------------------------------------------------

 Vị trí: Nhân viên kinh doanh (Mức lương cơ bản: 5.000.000 – 6.000.000)

►Số Lượng: 20

1. Mô tả khái quát chức trách và nhiệm vụ:

-  Tìm kiếm, thu thập thông tin về thị trường bất động sản, luật bất động sản.

-  Nắm bắt tất cả các dự án công ty triển khai, sắp và đang mở bán, thu thập thông tin thị trường, quy hoạch, phân tích điểm mạnh điểm yếu của dự án để lên phương án tư vấn khách hàng chuyên nghiệp.

-  Tìm kiếm, khai thác Khách hàng tiềm năng. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.

-  Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

-  Lập bảng kế hoạch, theo dõi hợp đồng và tiến độ thanh toán của khách hàng, kết nối thường xuyên và tạo mối quan hệ và hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng tiến độ hợp đồng tránh phát sinh phí phạt trễ hạn, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng các văn bản thủ tục hợp đồng trong phạm vi cho phép.

-  Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng thân thiết, xây dựng hệ thống khách hàng lớn mạnh nhằm tạo ra giá trị giao dịch bền vững.

-  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh cho Trưởng nhóm kinh doanh.

2. Báo cáo:

-  Báo cáo công việc cho Trưởng nhóm kinh doanh.

3. Yêu cầu/tiêu chuẩn:

 -  Giới tính: Nữ/Nam

-  Kiến thức: tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành

-  Yêu thích, đam mê kinh doanh; Nhanh nhẹn, sáng tạo, hoạt ngôn, giao tiếp tốt.

-  Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thị trường, dự án

-  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

-  Có khả năng giải quyết, xử lý tình huống tốt

-  Phẩm chất đạo đức: trung thực, có trách nhiệm với công việc

-  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các công cụ tìm kiếm khách hàng trực tuyến.

------------------------------------------------------

 Vị trí: Trưởng Phòng Hành chính nhân sự (Mức lương cơ bản: 9.000.000 – 10.000.000)

►Số Lượng: 01

1. Mô tả khái quát chức trách và nhiệm vụ:

-  Xây dựng và tham mưu cho Ban Lãnh đạo về các chính sách liên quan đến nhân sự: NQLĐ, Quy chế tiền lương tiền thưởng, chế độ phúc lợi, Quản lý nhân sự …các chính sách khác liên quan đến quan hệ lao động;

-  Thực hiện các công tác về tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực; Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự định kỳ hằng tháng/quí/năm;

-  Kiểm soát chấm công, tính lương và các chế độ đối với Người lao động;

-  Xây dựng và đề xuất tham mưu về MTCV, hệ thống đánh giá nhân sự (KPIs);

-  Tham mưu Ban Lãnh đạo về các vấn đề pháp lý có liên quan đến quan hệ lao động; thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan về xử lý khiếu nại, tranh chấp QHLĐ;

-  Xây dựng và tham mưu Ban Lãnh đạo các qui trình làm việc liên quan đến công tác quản lý hành chính: Văn thư lưu trữ, mua sắm, công tác quản lý TS, CCDC…;

-  Thực hiện các công tác về An ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy;

-  Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự hằng năm và triển khai kế hoạch đào tạo;

-  Phối hợp với Phòng Marketing và Truyền thông xây dựng các hoạt động, chương trình văn hóa doanh nghiệp, triển khai các sự kiện nội bộ;

-  Thực hiện các công tác đối ngoại đối với các cơ quan, đối tác liên quan;

-  Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về toàn bộ các công việc, hiệu quả công việc của Phòng HCNS;

2. Báo cáo:

-  Báo cáo công việc cho Tổng Giám đốc;

3. Yêu cầu/tiêu chuẩn:

-  Giới tính: Nam/Nữ;

-  Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực

-  Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm công tác Hành chính - nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý 1 năm;

-  Giao tiếp, trình bày tốt;

------------------------------------------------------

 Vị trí: Chuyên viên hành chính nhân sự (Mức lương cơ bản: 5.000.000 – 6.500.000)

►Số Lượng:02

1. Mô tả khái quát chức trách và nhiệm vụ:

-  Đề xuất tham mưu cho Trưởng phòng HCNS về các chính sách liên quan đến nhân sự: NQLĐ, Quy chế tiền lương tiền thưởng, chế độ phúc lợi, Quản lý nhân sự … các chính sách khác liên quan đến quan hệ lao động;

-  Thực hiện các công tác về tuyển dụng nhân sự;

-  Thực hiện công tác báo cáo hành chính, nhân sự theo tuần/tháng/quý/năm;

-   Chấm công, theo dõi nghỉ phép, tính lương, Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn công ty;

-  Thực hiện các công tác về quan hệ lao động: Tiếp nhận nhân sự, Lập Hợp đồng; thực hiện các thủ tục thanh lý HĐLĐ;

-  Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động công ty;

-  Xây dựng và đề xuất tham mưu về MTCV, hệ thống đánh giá nhân sự (KPIs);

-  Thực hiện các công tác về hành chính, mua sắm TS, CCDC, trang thiết bị; Quản lý TS, CCDC và thực hiện hồ sơ thanh toán liên quan;

-   Phối hợp với Phòng Marketing và Truyền thông xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình văn hóa doanh nghiệp, các sự kiện tại Công ty;

2. Báo cáo:

-  Báo cáo công việc cho Trưởng phòng HCNS;

3.  Yêu cầu/tiêu chuẩn:

-  Giới tính: Nam/Nữ;

-  Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực

-  Ưu tiên có kinh nghiệm làm công tác Hành chính - nhân sự; am hiểu về luật lao động, Bảo hiểm xã hội

-  Giao tiếp, trình bày tốt;

-  Độ tuổi: không quá 30 tuổi

------------------------------------------------------

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

-  Hồ sơ ứng viên: Ứng viên vui lòng tải mẫu Hồ sơ ứng viên của Công ty Tại Đây 

-  Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/08/2020.

-  Địa điểm nộp hồ sơ:

+  Hồ sơ ứng viên nộp trực tiếp tại: Công ty CP Đầu tư BĐS Phúc Đại Việt, số 297 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

+  Hoặc qua email: tuyendung.phucdaiviet@gmail.com

Thông tin công ty xin truy cập: www.phucdaiviet.com.vn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms Tiên – Phòng HCNS ( 0236.3681.789).

 

Các tin liên quan

TUYỂN DỤNG QUÝ II NĂM 2022

  21/05/2022

Tuyển dụng nhiều vị trí, lương hấp dẫn tại Huế & Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG QUÝ IV NĂM 2021

  07/10/2021

Tuyển dụng nhiều vị trí, lương hấp dẫn

TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2021

  07/07/2021

Tuyển dụng nhiều vị trí, lương hấp dẫn