Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG QUÝ II NĂM 2022

Tuyển dụng nhiều vị trí, lương hấp dẫn tại Huế & Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG QUÝ IV NĂM 2021

Tuyển dụng nhiều vị trí, lương hấp dẫn

TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2021

Tuyển dụng nhiều vị trí, lương hấp dẫn

TUYỂN DỤNG THÁNG 09 NĂM 2020

Tháng 09/2020: Tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn.

TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2020

Phúc Đại Việt tuyển dụng: 02 Trưởng phòng Kinh Doanh, 03 Trưởng nhóm Kinh Doanh, 20 Nhân viên Kinh doanh. Yêu cầu: Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên về Kinh doanh Bất động sản.

PHÚC ĐẠI VIỆT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUÝ II THÁNG 05 NĂM...

Phúc Đại Việt tuyển dụng hơn 50 nhân sự sau mùa Covid-19